Heb je een UiTPAS met recht op het kortingstarief?
Vul dan ZEKER opnieuw je UiTPASnummer in, zelfs als deze er al in staat! Vermeld het nummer bij jouw naam (ouder) in 'mijn gezin'. Zo krijg je de korting.

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Versie 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties met:

 • ·Vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven, Brusselsestraat 61a 3000 Leuven.
 • ·Vzw Tofsport, Prof. Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Hierna samen “stad Leuven” genoemd.

 • 1.Definities:

   1.1.Met 'inschrijver' bedoelen we elke natuurlijke of rechtspersoon die:
   ·gebruik maakt van de website en/of de eraan verbonden diensten
   ·een derde (bv. minderjarige kinderen) inschrijft voor deelname aan een activiteit die door stad Leuven wordt georganiseerd.
   1.2.De personen die ingeschreven worden voor een activiteit en zullen deelnemen, noemen we vanaf nu 'deelnemer'.
   1.3.Met 'activiteiten' bedoelen we alle sportkampen, themakampen en speelpleinen die stad Leuven organiseert en zoals omschreven op de website www.leuven.be . Door in te schrijven voor een activiteit van stad Leuven, bevestigt de inschrijver op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

   2.Inschrijvingen

    2.1.Inschrijven voor een activiteit van stad Leuven kan enkel online via www.leuven.kwandoo.com of ter plekke:
    ·aan het Tofsportloket voor een Tofsportkamp of
    ·op Jeugdcentrum Vleugel F voor het speelplein, Rettekepret of skatekamp.
    2.2.De inschrijver verklaart dat de vragenlijst van de deelnemer naar eer en geweten ingevuld is. Indien de in te schrijven persoon om medische of andere redenen nood heeft aan speciale zorgen of een aparte behandeling (vanwege een medische of psychische toestand), dan is de inschrijver verplicht om stad Leuven hiervan bij de inschrijving op de hoogte te brengen.
    2.3.De deelnemer is pas ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld.
    2.4.Openstaande facturen dienen eerst betaald te worden alvorens de inschrijver een deelnemer opnieuw kan inschrijven.

    3.Annulatie

     3.1.TOFSPORTKAMPEN
     Met medisch attest:
     ·Je kan een activiteit annuleren en van het resterende bedrag 20% per geannuleerde dag terugkrijgen. Bij elke annulering met een medisch attest betaal je €5 annuleringskosten. Het resterend bedrag wordt overgeschreven na ontvangst van het medisch attest.
     ·Je kan enkel tijdens of vóór de start van een activiteit annuleren. Achteraf krijg je geen inschrijvingsgeld terug.
     ·Je kan annuleren vanaf 2 dagen afwezigheid, 1 dag afwezigheid wordt niet terug betaald.
     ·Annulatie gebeurt enkel telefonisch of via mail met vermelding van het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder, de naam van de deelnemer en de code van het kamp.
     Zonder medisch attest:
     ·Je kan een activiteit annuleren tot een maand vóór de aanvang van het kamp. Je betaalt dan €25 annuleringskosten. Indien je later dan een maand op voorhand annuleert, betaal je de volledige inschrijvingsprijs.
     ·Wisselen van Tofsportkamp loopt volgens dezelfde regeling als annuleren zonder medisch attest.

     Tofsport heeft het recht om bij te weinig ingeschreven deelnemers het sportkamp volledig te annuleren. De ingeschreven deelnemers worden hiervan schriftelijk verwittigd en krijgen enkel in dit geval het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald.

     3.2.Speelpleinen, Rettekepret en skatekampen
     Met medisch attest:
     ·Je krijgt een volledige terugbetaling als je vooraf, tijdens of tot 1 week na de activiteit annuleert. Het resterend bedrag wordt overgeschreven na ontvangst van het medisch attest of een geldige bewijs.
     ·Annulatie gebeurt enkel telefonisch of via mail met vermelding van het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder, de naam van de deelnemer en de code van het kamp.

     Zonder medisch attest
     :
     ·Je krijgt een terugbetaling van de helft van het inschrijvingsgeld als je ten laatste 5 dagen voor de start van het kamp annuleert.
     ·Je krijgt geen terugbetaling als je minder dan 5 dagen voor de start van de activiteit annuleert zonder geldig bewijs.

     4.Prijzen, betaling en kortingen

      4.1.De prijzen per activiteit staan steeds vermeld in de kinderbrochure of per activiteit online op www.leuven.kwanoo.com. De inschrijver is zelf verantwoordelijk om na te gaan over hoeveel hele of halve dagen het gaat.
      4.2.De inschrijver betaalt het inschrijvingsgeld meteen online. Enkel ter plekke aan het Tofsportloket of aan het jeugdonthaal kan je contant betalen.
      4.3.Indien je als inschrijver een UiTPAS hebt met recht op het kansentarief, betaal je slechts 20% van de prijs. Vermeld het nummer bij jouw naam (als ouder) in 'mijn gezin'. Zo krijg je de korting.
      4.4.In april krijgen alle ouders en voogden een fiscaal attest van het vorige jaar. Als je kind jonger is dan 12 jaar en naar een activiteit van stad Leuven kwam, dan kan je deze uitgaven aftrekken van je belastingen.
      4.5.Vraag na bij jouw ziekenfonds of je inschrijving deels terugbetaald wordt.

      5.Aansprakelijkheid

       5.1.De inschrijver gaat akkoord dat stad Leuven in geen geval aansprakelijk is voor ongevallen of schade die veroorzaakt zijn buiten de opgegeven uren van de activiteiten.
       5.2.De inschrijver gaat akkoord dat stad Leuven niet aansprakelijk is voor schade aan of verlies van materiaal.
       5.3.Elk kind krijgt na inschrijving automatisch een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering geldt niet in geval van opzet.
       5.4.Bij een ongeval, overkomen aan een deelnemer tijdens de activiteit, vraag je de organisatie een ongevallenformulier. De organisator vult de rubrieken "ongeval" en "aansprakelijkheid" in en ondertekent het formulier. Jij vult de rubriek “slachtoffer” in. De geneesheer vult het "geneeskundig getuigschrift" in. Je bezorgt het ingevulde formulier de volgende werkdag via mail naar sport@leuven.be of jeugddienst@leuven.be . Je betaalt alle kosten en vraagt aan je ziekenfonds een attest voor het remgeld. Van de apotheker vraag je een onkostennota.
       Voor de Tofsportkampen is er een franchise van ± € 30,00, ten laste van de deelnemer.

       6.Privacy

        6.1.De inschrijver geeft in de vragenlijst aan of de organisatie wel of geen foto’s mag nemen van zijn/haar/hun kinderen.
        6.2.Indien de inschrijver eerder toestemming gaf en deze wilt intrekken, kan dat door te mailen naar sport@leuven.be of jeugddienst@leuven.be .

        7.Specifieke voorwaarden bij deelname aan Tofsportkampen

         7.1.De samenstelling van de groepen gebeurt door de organiserende club.
         7.2.De laatste inschrijvingsdatum per sportkamp staat vermeld in het programma.
         7.3.De sportkampen gaan gewoon door op 11 en 21 juli en 15 augustus, behalve als dit uitdrukkelijk vermeld staat in het programma.
         7.4.Lunchpakket en voldoende drank meebrengen voor hele dagkampen.
         7.5.De deelnemer ontvangt het T-shirt tijdens het kamp, behalve voor de interne kampen.

         8.Specifieke voorwaarden bij deelname aan jeugdactiviteiten

          8.1.Je kind moet zindelijk zijn. Onze animatoren verversen geen pampers.
          8.2.Kom op tijd, niet te vroeg en niet te laat. Respecteer de uren. Indien er afwijking nodig is van deze uren door medische reden of onvoorziene omstandigheden breng je het speelplein tijdig op de hoogte.
          8.3.Mag je kind na de activiteit alleen naar huis geef dan een schriftelijke toestemming aan de verantwoordelijke van het speelplein.
          8.4.Geef je kind elke dag een lunchpakket, genoeg drinken en een gezond tussendoortje mee. Alle kinderen krijgen een vieruurtje.
          8.5.Breng je kind naar onze activiteiten in speelkledij. De kledij kan vuil worden bij het spelen of knutselen. Zorg voor speelkleren die aangepast zijn aan de weersomstandigheden. Een pet bij warm weer, een regenjas bij slecht weer.
          8.6.Schrijf de naam van je kind op de rugzak, de brooddoos en op elk kledingsstuk.
          Is je kind iets kwijt vraag ernaar op het speelplein of in het jeugdcentrum. Na de vakantie houden we de verloren voorwerpen nog 1 maand bij. Vraag er dus op tijd naar!
          8.7.Breng geen geld of waardevolle spullen mee.
back to top